MENY
Eskilstuna kommun

Kurator

Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns på Vallby skola varannan onsdag.  


Kontakt med skolkuratorn
Du är som elev på skolan välkommen att ta direktkontakt med mig för att boka tid. Du kan komma förbi mitt rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.


Tystnadsplikt
Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att jag inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om dina personliga förhållanden. Tillsammans med dig eller med ditt medgivande kan jag i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalgruppen,  t ex skolsköterskan eller någon av dina lärare.

Med mig kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, t ex.

-skolsituationen, mål och motivation
-kamratrelationer
-föräldrarelationer
-kärleksrelationer
-oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter
-droger
-utanförskap och likabehandling


Anmälningsplikt

Jag har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

 

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer
Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, d v s hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Individnivå

-socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever och familjer

-krishantering

Gruppnivå

-arbete med elever i grupper och klasser -handledning och konsultation till skolpersonal -krishantering

Organisationsnivå

-organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete med andra myndigheter, deltagande i undervisningen -krishantering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vallby skola

Kommunal grundskola årskurs F-3

Kontakt

070-089 36 22 (Förskoleklass)
070-089 36 67 (Årskurs 1)
070-089 36 31 (Årskurs 2)
070-089 36 65 (Årskurs 3)
070-086 68 48 (Fritidshemmet)
Skicka e-post