MENY
Eskilstuna kommun

Telefonlista

Skriv tabellbeskrivning här

Expedition


Skoladministratör Carina Ekström

016-710 83 00

Rektor Jan-Erik Nyström

016-710 83 01

Bitr. rektor Malin Överfjord


 

Skriv tabellbeskrivning här

Övrig personal


Bibl.ass Christina Öhrbom Eurenius

016-710 83 02

Cafe Annelie Carlsson

016-710 83 02

Skolsköterska Marina Jansson

073-940 84 94

Kurator Ewa Zetterberg073-765 17 43 

Vaktmästare K-fast Lina Lundh 

Expedition

 
 
 
 
Skoladministratör
 Carina Ekström
016-710 83 00
 
Rektor
 Jan-Erik Nyström
016-710 83 01
 
Bitr. rektor


Malin Överfjord


 
Bibl.ass Bibl.ass/café
 

Christina Öhrbom Eurenius

Anneli Carlson

016-710 83 02 
 
Skolsköterska
 Marina Jansson
073-940 84 94
 
Kurator
 
Ewa Zetterberg
Ewa.Zetterberg@eskilstuna.se
073-765 17 43   
 
Vaktmästare
 Lina Lundh

 
  Mikael Sporrong
073-940 84 98
 
 
 
 
  
Kök
 Yvonne Lundin
016-710 83 04
 
 
 
Ildi Joo
016-710 83 04
 
 
 
Rafid Al-Faili
016-710 83 04
 
 
 
Lena Berghäll Gärd
073-940 84 97
 
 
 
Gunilla Börjesson
073-940 84 97
 
 
 
Sandra Karlsson
073-940 84 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteket/ Café
 
Anneli Karlsson
  
 
 
 
 
 
Hemkunskap
 
Karolina Alm
073-940 84 82
 
 
 
 
 
 
Salongen  IN-klass
 

Margaretha Ekvall

Farida Yousef

Margaretha Bohm

  
 
 
 
 
 
Musik
 
Ola Källstig
073-940 84 68
 
 
 
 
 
 
Textilslöjd/Hkk
 
Rebecca Nilsson Wallin
073-940 84 63
 
 
 
 
 
 
Träslöjd
 
Kjell Andersson
073-940 84 77
 
 
 
 
 
 
Bild
 
Loona Aulik
073-940 84 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidshem
 
 
 
 
Skeppet
   
 
  Marica Eriksson
073-940 84 91
 
  Jean Louis Rameau
073-940 84 91
 
 
 
 
 
 
Boaormen
 Anette Hammar
073-940 84 92
 
  Mikael Segerström
073-940 84 92
 
 
 
Helen Lundqvist
073-940 84 92
 
 
 
 
  
Vadstället
 Karin Johansson
073-940 84 93
 
  Mari Norkvist
073-940 84 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sundet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Småholmen (förskola)
 
 
070-167 26 68
 
Skutterön
 Anki Häggberg Sandra Didriksson
073-940 84 59
 
  Carina Staflin
073-940 84 81
 
Styrbord
 Lena Redelius
073-940 84 60
 
    
 
Solskär
 Lina Lundin
073-940 84 96
 
 
 
 
 
 
Stimmet
 Pedro Haglund
073-940 84 86
 
  Linus Björk
073-940 84 95
 
Stavskallen
 Åsa Karlsson
073-940 84 67
 
  Selin Aksu
073-940 84 89
 
Specialped./resurs
 Maria Löfgren
073-940 84 69
 
Fr Ma spec
 

Madeleine Hansen

Jacob Axdorph

073-940 84 65

073-940 84 79

 
    Byn
 
  
 
Björnön (förskola)
 
 
070-167 26 69
 
Bojen
 Maria Serrander
073-940 84 74
 
  Shilan Danishmand
073-940 84 90
 
Braxen
 Susanne Forselius
073-940 84 73
 
  Anette Hammar
073-940 84 92
 
Bränningen
 Susanne Sivertsson
073-940 84 88
 
Briggen
 Moon Carlbring
073-940 84 64
 
 
 
Rolf Persson
073-940 84 76
 
Bävern
  073-940 84 63
 
 Sp
 Kirsti Stavåker
073-940 84 78
 
 HKK
  Karolina Alm
 073-940 84 82
 
Specialped./resurs
 Ulrica Herlin
073-940 84 71
 
 
 
 
 
 
    Viken
 
 
 
 
Vassruggen
  Linda Lindskog
 073-940 84 72
 
  Therese Karlsson
073-940 84 75
 
Virvelvinden
 Mari Norkvist
073-940 84 93
 
 
 
Nickolina Åteg Vandell
073-940 84 61
 
Vargholmen
 
Lena Berggren
073-940 84 84
 
 
 
Karolina Bodlund
073-940 84 66
 
Vildväxten
 Ola Källstig
073-940 84 68
 
  Helena Nyqvist
072-977 75 21
 
 
 
 
 
 
Ty
 Karina Eklund
070-086 20 23
 
Vinterviken
 Urban Greijer
073-940 84 85
 
 Idrott
 Jennie Söderlund
073-940 84 87
 
Specialped./resurs
 Sabine Torandt
073-940 84 80
 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.