MENY
Eskilstuna kommun

Biblioteket Bokskogen

Naturlig träffpunkt

Biblioteket är en naturlig träffpunkt för:
kunskapssökande, kreativitet, den egna upplevelsen och samtal.

 
 

Bokskogen
Genom en namntävling fick biblioteket namnet Bokskogen. Ett namn som är direkt kopplat till böcker, trädet som är grunden för papperet och en skog full med böcker att ströva omkring i.

 

Låna och läsa
På biblioteket ska eleverna inspireras att låna och läsa böcker och därigenom utveckla:

 

- läsförmåga och språk
- fantasi och kreativitet
- lust att skriva
- lust till det livslånga lärandet
- förmåga att söka information
- förmåga att kritiskt granska information
- lust att förmedla sina kunskaper

 

Utställningar
Många elevarbeten ställs ut i biblioteket för att övriga skolan ska kunna ta del av dem.

 

Biblioteksråd
Representanter från de olika spåren ingår i Tegelvikens biblioteksråd. Här får eleverna inflytande över verksamheten samt delta i det praktiska arbetet.

 

Utlåningen ökar
Läsintresset är stort bland Tegelvikens elever och utlåningen ökar hela tiden. Alla klasser har minst 30 minuters läsning per vecka inlagt på schemat.

 

Välkommen till Bokskogen!

 

 
Anneli Carlsson


 Linn Uddin 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9