MENY
Eskilstuna kommun

Skolans val - mentorsskap

Mentorsrollen är viktig på Tegelviken. Vi har valt att använda 1 timme i veckan till att möta mentorsgruppen. Tiden är uppdelad, så att det blir två tillfällen/vecka.

I mentorsrollen ingår följande:

Föräldramöte:  1-2 ggr/läsår och grupp 
 
Utvecklingssamtal: 1ggr/elev/termin 
 
Närvarokontroll 
Förskoleklass - åk 5: Mentor registrerar frånvarande elever i Vklass och kontaktar föräldrar om en elev inte är anmäld som frånvarande.
6-9: Vi använder Vklass för frånvarorapportering
 
Mentorsgruppsamtal: Ett samtal minst/vecka på 30 min. 
 
Information: Se till att elev och hem får löpande information. 
 
Föräldrakontakt: Vid behov tex sjukdom, hög frånvaro, bra prestation, konflikt m.m.  
 
Loggbok  
Förskola: Muntligt ”tamburkontakt”
Kontaktbok mellan hem och skola förekommer framförallt i de yngre årskurserna. Där skriver eleverna utvärderingar och planeringar, men boken används också för 
reflektion, allt efter elevens förmåga. 
  
Med mentor menas: En vuxen med särskilt ansvar för en grupp på högst 16 elever. Vår strävan är att ha 8-10 elever i varje mentorsgrupp. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9