MENY
Eskilstuna kommun

Textil, Trä och metallslöjd

På Tegelviken har eleverna slöjd från årskurs 3-9. Alla elever har en utvecklingsplan där de under årskurserna 3-7 arbetar med följande moment:

Teknik/miljö

Planering/Instruktioner

Material/Ekonomi

Historik/Traditioner

Eget ansvar

Utvärdera/Värdera

år3.pdf

år5.pdf

år7.pdf

år8.pdf

år9.pdf

I årskurs 8 och 9 har varje elev en egen bedömningsmatris, som samtidigt också är en utvecklingsprogression i ämnet. Där framgår vad eleverna behöver kunna för att nå de olika betygsmålen i ämnet. Eleverna väljer själva slöjdart, textil eller trä/metall. De väljer för en hel termin i taget och ges därmed möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet, eller att ytterligare bredda sina kunskaper i det område och gren av slöjden som intresserar dem.

Vi tycker att detta system ger kunniga och väl motiverade elever, eftersom deras egen möjlighet till påverkan av kunskapsinnehållet är ganska stort. De är ju själva med och styr över sin egen utveckling i ämnet slöjd.

Kjells slöjdblogg; http://sltmtegelviken.blogspot.se/länk till annan webbplats

Vi som undervisar är:

Kjell Andersson, trä/metall

Rabecca Nilsson Wallin, textil

Syfte och kunskapskrav:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojdlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9