MENY
Eskilstuna kommun

Svenska

Svenska genomsyrar alla ämnen, därför är det viktigt att vi jobbar aktivt så att alla elever blir språkligt medvetna.

Svenska handlar till största delen om att läsa, tala och skriva och det jobbar vi med i alla klasser, men efter de olika förutsättningar som finns i olika åldrar.

Många klasser arbetar med någon form av loggbok, där man kan se en utveckling av elevernas språk, skrivteknik och reflektionsförmåga.

I alla årskurser jobbar men med olika typer av fritt skrivande.

Alla klasser har schemalagd tyst läsning minst 30 minuter varje vecka.

I alla årskurser görs diagnoser för att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter så snabbt som möjligt.

Bland de äldre eleverna jobbar man mest i helklass, men ju yngre eleverna är desto fler halvklasstillfällen finns det.

I förskoleklass arbetar vi med Bornholmsmetoden.länk till annan webbplats

I årskurs två jobbar vi med "En kvart om dagen" vilket innebär att eleverna läser en kvart om dagen hemma, i böcker som är åldersanpassade och utvalda av speciallärare/specialpedagog.

Syfte och kunskapskrav:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenskalänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9