Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Samhällsorienterande ämnen

Vi har ett holistiskt synsätt på undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Lgr 11 innebär att eleverna får betyg i historia, samhällskunskap, geografi och religion, men på schemat står det So. Detta gäller alla årskurser.

Samarbete med andra ämnen förekommer ofta i olika temaarbeten och projekt. T.ex. med svenska, engelska, NO och slöjd. Vi arbetar för att eleven ska pröva många olika arbetssätt och redovisningsformer under sin utbildning.

Metoder som förekommer bl.a.:                                                     

Diskussioner                                                                               Rapportskrivning                                                                                   Dramatisera                                                                                 Storyline                                                                                PowerPointpresentationer                                                                 
Titta på film
Göra film
Värderingsövningar
Grupparbeten

Syfte och kunskapskrav:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografilänk till annan webbplats

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historialänk till annan webbplats

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskaplänk till annan webbplats

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskaplänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.