MENY
Eskilstuna kommun

Moderna språk

Moderna språk – liksom andra språk – handlar om kommunikation, dvs att själv kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt samt att förstå vad motparten säger eller skriver. Tyngdpunkten ligger på att använda språket.

I början, i åk sju, handlar det till största delen om muntliga övningar i form av korta dialoger, rim och ramsor, sånger, lekar. De samlar på sig olika uttryck de sedan kan använda i olika situationer.

Avlyssningsövningar av olika slag är också ett viktigt inslag för att få ett bra uttal och att lära in nya ord och fraser. De ser/lyssnar på filmer på målspråket, oftast även textat på målspråket.

De läser, från början korta texter och så småningom allt längre texter och även enklare skönlitterära böcker.

Skrivförmågan utvecklas också successivt med hjälp av bl.a. skrivprocessen.

De gör grupparbeten tillsammans, både muntliga och skriftliga, t.ex. om målspråkens länder, om hur man beställer mat eller vad man säger på en turistbyrå.  

Eleverna lär sig använda hjälpmedel, lär sig att bli medvetna om hur de lär sig på bästa sätt, lär sig planera, genomföra och utvärdera sina arbeten.

Syfte och kunskapskrav:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/moderna-spraklänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9