MENY
Eskilstuna kommun

Idrott och hälsa

Alla elever på Tegelviken har undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Undervisningen bedrivs både inom- och utomhus och är alltid i helklass.  

Idrottslektionerna F-5 inriktar sig främst på träning av motorik, koordination, öga-hand och samarbete. Detta gör vi genom leken. De får även ”prova på” olika idrotter. Under en termin i åk 3 får alla elever, en gång i veckan, simundervisning inne i Eskilstuna. Eleverna ska även kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik. Orientering efter karta på skolgård och i närområde introduceras i åk 4-5.  

Åk 6-9 får utveckla sina kunskaper och fördjupa sig lite mer inom de olika idrottsgrenarna. De har också teoretisk idrott och hälsa (främst i åk 8-9).  

På skolan finns även Tegelvikens Skol IF, en idrottsförening som drivs av elever i skolår 6-9 tillsammans med vuxenstöd. Skol-IF

Samarbetet mellan idrotten och andra ämnen kan se lite olika ut. Vi har bl.a. haft ett ”Astrid Lindgren-tema” (F-1) då idrotten gjorde lekar och idrottsbanor i samma tema.  

Varje termin planeras ett par friluftsdagar för alla elever.  

Vi som undervisar i ämnet Idrott och hälsa är:

Lina Lundin och Jennie Söderlund

Syfte och kunskapskrav: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9