Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Idrott och hälsa

Alla elever på Tegelviken har undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Undervisningen bedrivs både inom- och utomhus och är alltid i helklass.  

Idrottslektionerna F-5 inriktar sig främst på träning av motorik, koordination, öga-hand och samarbete. Detta gör vi genom leken. De får även ”prova på” olika idrotter. Under en termin i åk 3 får alla elever, en gång i veckan, simundervisning inne i Eskilstuna. Eleverna ska även kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik. Orientering efter karta på skolgård och i närområde introduceras i åk 4-5.  

Åk 6-9 får utveckla sina kunskaper och fördjupa sig lite mer inom de olika idrottsgrenarna. De har också teoretisk idrott och hälsa (främst i åk 8-9).  

På skolan finns även Tegelvikens Skol IF, en idrottsförening som drivs av elever i skolår 6-9 tillsammans med vuxenstöd. Skol-IF

Samarbetet mellan idrotten och andra ämnen kan se lite olika ut. Vi har bl.a. haft ett ”Astrid Lindgren-tema” (F-1) då idrotten gjorde lekar och idrottsbanor i samma tema.  

Varje termin planeras ett par friluftsdagar för alla elever.  

Vi som undervisar i ämnet Idrott och hälsa är:

Lina Lundin och Jennie Söderlund

Syfte och kunskapskrav: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.