MENY
Eskilstuna kommun

Engelska

Engelska – liksom andra språk – handlar om kommunikation, dvs. att själv kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt samt att förstå vad motparten säger eller skriver. Tyngdpunkten ligger på att använda språket.

Från de lägre åldrarna och upp t.o.m. åk nio lägger vi stor vikt vid den muntliga delen, t.ex. dialoger, olika presentationer, diskussioner.

Till det kommer läsning av olika slags texter, ibland i form av skönlitterära böcker. Egna texter skrivs och utvecklas bl.a. med hjälp av skrivprocessen.

Därutöver arbetar vi med olika slags avlyssningsövningar, tittar/lyssnar på engelskspråkiga program, grupparbeten, temaarbeten tillsammans med andra ämnen, kontakter med skolor i andra länder.

Eleverna lär sig använda hjälpmedel, lär sig att bli medvetna om hur de lär sig på bästa sätt, lär sig planera, genomföra och utvärdera sina arbeten. De lär sig också om engelsktalande länder, så de kan göra jämförelser med egna erfarenheter.

Syfte och kunskapskrav:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelskalänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9