MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande


Vi vill fostra våra elever till att bli goda samhällsmedborgare. Därför måste vi börja med att göra dem delaktiga i den vardag de vistas i.

På Tegelviken är det därför självklart att våra elever är delaktiga i planering, i genomförande och i utvärdering av det som hela tiden händer i skolan. Vi har många forum för elevernas röster, vi lyssnar och diskuterar tillsammans.

Elevinflytande och delaktighet genomsyrar vår organisation och genom det tror vi att vi lyckas med vårt kanske främsta uppdrag, att just bidra till trygga elevers utvecklande av sin förmåga att påverka sin omgivning positivt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9