MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

 

Skolhälsovården Tegelviken

 

Jag, Marina Jansson arbetar som skolsköterska på Tegelviken. Förutom Tegelviken arbetar jag också på Mesta skola.

Skolhälsovården har främst en förebyggande funktion vars mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Men akutsjukdom och olycksfall som inträffar i skolan omhändertas och vårdhänvisas av mig, när jag finns på plats.

I skolhälsovården ingår bl.a hörsel- syn och hälsokontroller samt vaccinationer i olika årskurser. Första kontakten med skolhälso-vården får elever och föräldrar när barnet börjar i förskoleklass. Då kallas eleven tillsammans med en förälder till mig för hälsosamtal och en enklare hälsoundersökning.
Övriga hälsoundersökningar görs i årskurs F,årskurs  2, årskurs 4 och i årskurs 7. I årskurs 5 har jag pubertetsinformation.

Till min mottagning är eleverna välkomna med sina krämpor, det kan vara allt från stickor till magont, huvudvärk, smärtor i ben eller armar m.m. Jag ger också råd och stöd genom samtal med barn och vårdnadshavare. Jag har tystnadsplikt.

Jag förmedlar kontakt med skolläkaren när det behövs. Skolläkaren har mottagning på Tegelviken ca 2 gånger per termin.

Mina mottagningstider är följande:

Måndag      07:45 - 16:00

Tisdag        07:45 - 16:00

 

Torsdag      07:45 - 16:00
 
Fredag       07:45 - 15:00
 

Mitt telefonnummer:  073-9408494

Mailadress:  marina.jansson@eskilstuna.se

Välkomna!

Marina Jansson,  skolsköterska


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9