Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat årskurs 9

Betygsresultat vårterminen 2016

Diagram och tabeller där olika kommuner jämförs bygger på data som hämtats från Skolverkets databas Siris den 29 september 2016. Övriga diagram och tabeller med resultat per skola i Eskilstuna kommun är hämtade från kommunens egen databas.

Andel elever som nått lägst betyget E i minst 16 ämnen

Betygsstatistik åk 9_2016

Könsfördelning andel elever som uppnått minst betyget E i 16 ämnen


Betygsstatistik åk 9_2016
 

Andel elever som fått lägst betyget E i alla ämnen som ingått i elevens utbildning

Alla ämnen diagram
Alla ämnen

Genomsnittligt meritvärde


Betygsstatistik_grundskolan_2016
 


Meritvärde diagram

Könsfördelning meritvärde

Betygsstatistik_grundskolan_2016
Meritvärde

Andel elever som uppnått lägst yrkesbehörighet till gymnasieskolan


Betygsstatistik åk 9_2016
 


Behörighet diagram

Könsfördelning andel som lägst uppnått yrkesbehörighet till gymnasieskolan


Betygsstatistik åk 9_2016
Behörighet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Stålforsskolan