MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrasamverkan

Skolrådet

I skolrådet träffar rektor de utsedda föräldra-representanterna vid två tillfällen per termin..

2-3 representanter för varje arbetslag väljs på föräldramöten.  

Varje klass har dessutom två klassombud valda av föräldrarna. På Skolrådet är alla klassombud välkomna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9