MENY
Eskilstuna kommun

Internationella klasser


En internationell klass, förkortas IN-klass, är avsedd för elever som nyligen anlänt till Sverige.

Eleverna är i olika åldrar och har annat modersmål än svenska. Syftet med en sådan klass är att under tre terminer ge en individualiserad intensiv undervisning i svenska som en förberedelse till studier i en ordinarie klass som motsvarar elevens ålder.

Eleverna lär sig också om det svenska skolsystemet, levnadssätt, kultur, demokrati och andra värdegrundsfrågor.

Första terminen får eleverna i hel grupp gå i praktisk estetiska ämnen såsom bild, trä- syslöjd, musik, hemkunskap och idrott. I början av andra terminen blir eleverna placerade i ordinarie klasser som motsvarar deras ålder. Till en början får eleverna endast ha praktiska ämnen med sin ordinarie klass för att få en mjukstart och en naturlig integration.

På Stålforsskolan startades första IN-klassen höstterminen 2008 och det gäller årskurserna 7-9.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9