MENY
Eskilstuna kommun

Skolkurator

Claes Nyman

Med mig kan Du som elev prata om allt som känns viktigt för Dig och som Du funderar över, exempelvis om skolsituationen,kamratrelationer, föräldrarelationer, kärleksrelationer och även om oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, droger, utanförskap m.m. Utöver detta, är jag vuxenstödjare för Elevrådet och Skol-IF, presentatör i Effekt och utbildare i Livskunskap m.m.

Kontakt med skolkuratorn

Du är som elev på skolan välkommen att ta direkt kontakt med mig för att boka tid. Föräldrar är välkomna att ta kontakt via telefon. Claes Nyman, 070-211 72 01, claes.nyman@eskilstuna.se

Arbetstider

Måndag-Fredag 07.30-16.00. Lättast att nå: kl. 7.30 - 8.30

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer:

Organisationsnivå

Organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete med andra myndigheter, deltagande i undervisningen

Gruppnivå

  • arbete med elever i grupper och klasser
  • handledning och konsultation till skolpersonal
  • krishantering

Individnivå

  •  socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever
      och familjer
  • krishantering

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt och lyder under stark sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att jag inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om Dina personliga förhållanden. Tillsammans med Dig eller med Ditt medgivande, kan jag i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalen, t.ex. skolsköterskan eller någon av Dina lärare.

Anmälningsplikt

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med ungdomar, anmälningsplikt när det gäller ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts
tystnadsplikten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9