MENY
Eskilstuna kommun

Om läsning


Läsfärdighet är en färskvara

Om man läser kontinuerligt och sedan under en längre tid slutar läsa, blir man ringrostig. Det är inte märkvärdigare eller mer förvånande än att en idrottsman måste fortsätta träna får att behålla konditionen.

Studerar man 16 till 19-åringars läsfärdighet visar de sig, som grupp, bättre än de mellan 20 och 25 år. Den yngre gruppen har också en mer sammanhållen läsfärdighet, vilket innebär att skillnaden mellan de bästa och de sämsta är mindre bland dem än bland de äldre, säger professor Mats Myrberg, som idag är vid lärarhögskolan i Stockholm.

När man kompletterade lästesten med frågor om hur ofta ungdomarna läste, svarade de som tillhörde den yngre gruppen ”varje dag”. De läste i skolan. De äldre, där många slutat skolan, läste mer sällan och visade därmed sämre resultat på lästesten.

Läsning måste alltså kopplas till elevernas egna intressen, annars läser de bara vad de absolut måste läsa. De behöver läsupplevelser, som gör att de motiveras att fortsätta även utanför skolan.


Ur FMLS tidning "Hör Upp!"
Publicerad med tillstånd av FMLS

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9