MENY
Eskilstuna kommun

Arbetssättet kan försvåra


Skolans arbetssätt påverkar

Läserfarenhet är något vi utvecklar under hela livet. När vi säger att Stina, som är sex år, kan läsa, menar vi något helt annat med ordet "läsa", än när vi säger att professor Smart läst den senaste avhandlingen om differentialkalkyler. När vi säger att vi läst morgontidningen, menar vi något annat än när vi säger att vi läst Dostojevskijs ”Idioten”. Här finns en stor skillnad mellan vana läsare och dem som har lässvårigheter. De senare har ofta bara ett sätt att läsa och får därför svårt att leta uppgifter eller att ögna igenom en text.

En del föredrar boken med sin kontinuerliga struktur, framför tidningarnas "smörgåsbord". Andra föredrar tidningarnas korta texter framför bokens längre text.

Nedsatt förmåga att hantera ordningsföljder eller riktningar är också vanligt förekommande hos dyslektiker. Att hitta i ett uppslagsverk, eller i en telefonkatalog, kan då bli en hopplös uppgift.

Många personer med lässvårigheter kan vittna om den glädje de haft av den gamla "katederundervisningen", där läraren berättat mycket under lektionerna. Eleven har då kunnat utveckla sin förmåga att lyssna och lägga på minnet och därmed i mindre utsträckning handikappats i själva kunskapsinhämtandet.

Det är alltså viktigt att skilja förmågan att förstå ett innehåll från förmågan att läsa och förstå en text, annars riskerar den som har lässvårigheter att misslyckas i samtliga ämnen.

Elevaktivitet


Det elevaktiva arbetet, där eleverna på egen hand eller i grupp ska söka kunskap, har sina pedagogiska fördelar, eftersom vi bäst lär oss genom att vi aktivt hittar våra egna sökvägar. Det är också ett arbetssätt vi har användning av utanför skolan, vilket är bra även för elever med lässvårigheter. Men om dessa elever inte ska handikappas av det elevaktiva arbetssättet, måste deras lässvårigheter uppmärksammas och kompenseras. De måste få alternativa sätt att tillgodogöra sig den textbaserade informationen.


Ur FMLS tidning "Hör Upp!"
Publicerad med tillstånd av FMLS

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9