MENY
Eskilstuna kommun

Läs- och skrivsvårigheter


              

                       

På Stålforsskolan testas alla elevers läsförmåga.
Det ökar säkerheten att alla större svårigheter upptäcks och att dessa elever blir erbjudna stöd av något slag.

Det finns väldigt mycket skrivet om läs- och skrivsvårigheter.
Vi vill dock poängtera detta:

l

Man har läs- och skrivsvårigheter mer eller mindre allvarligt. Det finns alltså stora individuella skillnader, jämför t.ex med nedsatt syn.

l

 Det har inget med intelligens att göra.

l

Ju mer man läser ju bättre blir man på det.

l

Alla kan bli bättre läsare.

l

Det är viktigt att kompenserande åtgärder sätts in så tidigt som möjligt. 

Läs också artiklarna härintill!


 

26051

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stålforsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9