MENY
Eskilstuna kommun

Ordningsregler för trivsel på Slottsskolan

Slottsskolans ordningsregler har utarbetats tillsammans med elever, föräldrar och personal. Reglerna finns för att säkra en lugn och trygg arbetsmiljö för samtliga på skolan. Det är viktigt att alla elever och föräldrar känner väl till reglerna och att de respekteras av alla.

1. Vi uppträder trevligt och respektfullt mot varandra!

Vi accepterar inte att svordomar och andra förolämpande eller kränkande ord används.

2. Vi mobbar eller trakasserar inte någon!

Mobbing är en omänsklig och dessutom olaglig handling.

3. Vi uppträder lugnt i korridorer och andra gemensamma lokaler!

Oro i lokalerna är störande för det arbete som bedrivs i närliggande rum.

4. Vi tar inte med farliga saker till skolan!

På arbetsplatser med många människor utgör sådana saker en olycksfallsrisk inte bara för innehavaren utan även övriga.

5. Cykling är inte tillåten på skolgården under den tid som verksamheten pågår!

Risken för olyckshändelse är alldeles för stor.

6. Lämna inte skolområdet utan att ha tillåtelse av personal!

De vuxna har ansvar för dig när Du är i skolan eller på fritids och måste veta var Du finns.

7. Var aktsam om skolans lokaler, möbler och material!

Den som med vilje eller på grund av oaktsamhet förstör något skall naturligtvis ersätta skadan.

8. Snöbollskastning inom skolans område är förbjudet!

Då och då händer det att barn blir allvarligt skadade av kastade snöbollar.

9. På raster är vi utomhus.

Skolpersonal beslutar om eventuella undantag vid t ex dålig väderlek.

Lek och rörelse i friska luften bidrar i högsta grad till en god hälsa.

10. Mobiltelefoner används inte under skoltid.

Om Du har med dig en mobiltelefon till skolan ska den vara inlåst hos läraren under skoldagen. Om du behöver använda telefon ska du fråga någon vuxen.

11. Kepsar och andra ytterkläder är inte tillåtna i matsal, klassrum

eller i andra arbetsrum.

Vi lär oss att ytterkläder används utomhus.

12. Vi kommer i tid till lektionerna!

Mycket kunskap missas om man är sen till lektioner, det är dessutom störande för de som är i tid.

13. Vi spelar bollspel utomhus på skolgården, dock ej mot skolhusens fasader.

Om vi spelar boll mot skolhusens fasader är risken stor att fönster går sönder.

 

Ordningsreglerna skall diskuteras hemma, skrivas på av elev och förälder samt lämnas tillbaka till klassläraren. Om en elev bryter mot skolans ordningsregler kontaktas föräldrarna.

Konsekvenser när ordningsregler inte följs

  1. Tillsägelse. Mentor/annan skolpersonal informerar vårdnadshavare i anslutning till händelsen.
  2. Vid upprepade regelbrott kallar mentor till möte med elev och vårdnadshavare. På mötet sker en genomgång om det som skett och de regler vi har. En överenskommelse skrivs mellan elev, föräldrar och skolpersonal.

Elevhälsoteamet (EHT) informeras.

  1. Om ingen förbättring sker trots ovanstående insatser kallar rektor till elevomsorgsmöte (EOM).
  2. I grövre fall kopplas socialtjänst och polis in

Vid förstörelse av material ör vårdnadshavare ersättningsskyldiga.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vi har läst och pratat om ordningsreglerna hemma:

Datum:_________________________________________________________

Vårdnadshavare: _________________________________________________

Elev:___________________________________________________________

skriv under och återlämna till klasslärare/mentor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slottsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6