MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Enligt läroplanen (Lgr11) skall undervisningen utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Detta innebär att arbetsmetoderna måste varieras för att anpassas till den enskilde elevens inlärning.


Kunskap i centrum

På Slottsskolan samarbetar personalen om undervisning, friluftsdagar, rastaktiviteter och elevvård. Synliga mål, tydlig information till föräldrarna om elevernas utveckling, ett gediget arbete mot mobbning för trygghet och klara förhållningsregler hjälper personalen i sitt arbete för att alla ska nå målen. Personalen på fritids samverkar delar av dagen med pedagogerna i åk 1-3 för att öka stödet i klassrummet under skoltid.

På skolan finns specialpedagoger för att kunna ge stödundervisning till eleverna. Skolan har ett eget bibliotek.


Sök plats på Slottsskolan


Läs vidare här för våra Normer och värden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slottsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6