MENY
Eskilstuna kommun

Om förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. (Skolverket 2011.)

PRESENTATION AV FÖRSKOLEKLASS
Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning. Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskoleklassverksamhet och att eleverna faktiskt erbjuds sådan verksamhet. Förskoleklassen ska vara avgiftsfri.
Förskoleklassen, styrd av läroplanen för grundskolan samt skollagen, ska fungera som en övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan. Den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten.
 
Verksamheten pågår ungefär 5 timmar per dag. Resten av dagen är de flesta eleverna på fritidshemmet.
 
Verksamheten syftar till att:
Utveckla barnens sociala kompetens i samspel med varandra och sin omvärld.
Utifrån barnets egna förutsättningar stimulera språk, matematiskt tänkande och kommunikation genom lek och enkla uppgifter.
Arbeta temainriktat och genom estetisk verksamhet stimulera fantasin och lusten att lära.
Verksamheten i förskoleklass skall stimulera varje barns utveckling och lärande och ligger till grund för barnens fortsatta skolgång.
Inom- och utomhus aktiviteter i barnens närmiljö.
Inskolningen sker under vårterminen. Varje barn erbjuds tre besök tillsammans med en vuxen, helst förälder. Föräldrarna kallas till ett informationsmöte under våren (april).

Höstterminen: Inskolningssamtal barn/förälder/personal. Föräldramöte
Vårterminen: Utvecklingssamtal barn/förälder/personal.

En dag i förskoleklass:
Verksamhetstid:
måndag - onsdag 8.15-13.00,
torsdag 9.00-13.00,
fredag 8.15-11.30

• Varje barn hälsas välkommen
• Samling: vilka barn är här, veckodag, vad händer under dagen m m.
• Fri lek
• Planerad aktivitet
• Lunch
• Avslutningssamling/planerad aktivitet 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slottsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6