MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrasamverkan

Vi vill ha en skola som känns öppen och välkomnande. Föräldrar ser vi som en stor resurs och vi strävar efter att ha ett nära och gott samarbete. Föräldrarna är organiserade genom klassföräldrar och klassombud/skolråd. Utvecklingssamtal erbjuds kontinuerligt.

Klassföräldrar

Klassföräldrar 2 - 4 föräldrar väljs på första föräldramötet på hösten. Uppdrag är att främja den sociala samvaron i klassen.

Klassombud 

Klassombud - representanter till skolrådet. 2 ombud per klass väljs på första föräldramötet på höstterminen. Klassombuden ingår tillsammans med skolledning och personalrepresentanter i skolrådet. Uppdrag är att vara rådgivande och "bollplank"

Skolrådet består av skolledning, representanter från skolpersonalen och föräldrar som ombud för den egna klassen där man har sina barn.

SKOLRÅD 

Skolledningen använder skolrådet som informationskanal och referensgrupp inför beslut i skolfrågor. Skolrådet ger elever och föräldrar ökat inflytande. Det ger även föräldrar och elever större ansvarskänsla för den egna skolan. Det är här där föräldrar kan framföra sina synpunkter och vara med att besluta om olika skolfrågor. Det kan till exempel gälla hur skolavslutningen ska se ut. 

Utvecklingssamtal

F-klasserna erbjuds detta under vårterminen. Åk 1 - 6 erbjuds detta 1 gång/termin. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slottsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6