MENY
Eskilstuna kommun

Studieverkstad

Sedan höstterminen 2010 finns en studieverkstad på Slagstaskolan. Här får elever med annat modersmål än svenska stöd att komma vidare i sin kunskapsutveckling.
I studieverkstaden arbetar behöriga lärare och flerspråkiga språkhandledare. Där får eleverna studiehandledning och undervisning på svenska och sitt modersmål i t.ex. matematik, engelska, naturorienterande - och samhällsorienterande ämnen. Eleverna följer undervisningen i sin klass och studieverkstaden blir ytterligare en förstärkning för eleverna att nå de nationella målen. Eleverna undervisas även i svenska som andra språk i den verksamheten.

På länken nedan kan du komma i kontakt med mig:
Shatha Gharib 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.