MENY
Eskilstuna kommun

Vi som arbetar på Slagstaskolan

Skolledning och expedition

Ewa Kälvehed, rektor
eva.kalvehed@eskilstuna.se
016-710 23 60
073-950 88 08 

Marianne Johansson,biträdande rektor
marianne.johansson43@eskilstuna.se
016-710 23 60
072-977 76 08

Kent Karlsson, biträdande rektor
kent.karlsson@eskilstuna.se
016-710 11 30
073-950 61 01

Åsa Johnson, skoladministratör
asa.johnson@eskilstuna.se
016-710 19 12

Lärare

Alentun Helene, klass 4B
helene.alentun@eskilstuna.se

Andersen Ulla, Matteverkstad
ulla.andersen@eskilstuna.se

Andersson Marcus, Idrottslärare
marcus.andersson48@eskilstuna.se

Andersson Diallo Pirjo, musiklärare
pirjo.diallo@eskilstuna.se

Andersson Stefan, Träslöjdslärare
stefan.andersson2@eskilstuna.se

Andersson Ulrika, 4C
ulrika.andersson6@eskilstuna.se

Berton Linda, Speciallärare
linda.berton@eskilstuna.se

Blomstrand Anette, FklB
anette.blomstrand@eskilstuna.se

von Carlsburg Kristina, 2B
kristina.carlsburg@eskilstuna.se

Collander Jenny, 1B
jenny.collander@eskilstuna.se

Eldin Sofia, FklA
sofia.eldin@eskilstuna.se

Gharib Shatha, IN-pedagog
shatha.denha@eskilstuna.se

Jakobsson Camilla, 2A
camilla.jakobsson@eskilstuna.se

Lisa Juszczak Lisa, 5A
lisa.juszczak@eskilstuna.se

Karlsson Åsa, 4A
asa.karlsson@eskilstuna.se

Lander Isabell, FklA
isabell.lander@eskilstuna.se

Lindberg Max, 6B
max.lindberg@eskilstuna.se

Lundberg Susanne, FklC
susanne.lundberg@eskilstuna.se

Lundin Theresia, år 3
theresia.lundin@eskilstuna.se

Löfgren Marie, 5B
marie.lofgren@eskilstuna.se

Martinell Annika, 1A
annika.martinell@eskilstuna.se

Malmkvist Emil, 5C
emil.malmkvist@eskilstuna.se

Malmkvist Emma, 2C
emma.malmkvist@eskilstuna.se

Norrman Helene, spec.lärare
helene.norrman@eskilstuna.se

Jenny Pengermaa, 6C
jenny.pengermaa@eskilstuna.se

Puljar Greta, Spec.padagog
greta.puljar@eskilstuna.se

Roth Leila, 1C
leila.roth@eskilstuna.se

Rydensjö Daniel, FklC
daniel.rydensjo32@eskilstuna.se

Samuelsson Juliana, Spec.lärare
juliana.samuelsson@eskilstuna.se

Sarajärvi Sinikka, Textilslöjd
sinikka.sarajarvi@eskilstuna.se

Sirbo Per, 6A
per.sirbo@eskilstuna.se

Svensson Åsa, SvA
asa.svensson2@eskilstuna.se

Tapio Cecilia, 3A
cecilia.tapio@eskilstuna.se

Lil Wiik Sturk, år 2
lil.sturk@eskilstuna.se

Zetterblom Jonas, Idrottslärare
jonas.zetterblom@eskilstuna.se

Åsberg Sara, 3C
sara.asberg@eskilstuna.se

Öhberg Christina, Speciallärare
christina.ohberg@eskilstuna.se

Österberg Emma, 3B
emma.osterberg@eskilstuna.se

 

Fritidshem

Ahlberg Mats, fritidspedagog
mats.ahlberg@eskilstuna.se

Bandeus John, elevassistent
john.bandeus@eskilstuna.se

Björnholm Håkan, fritidspedagog
hakan.bjornholm@eskilstuna.se

Blixt Roger, fritidsledare
roger.blixt@eskilstuna.se

Blomstrand Anette, fritidspedagog
anette.blomstrand@eskilstuna.se

Magnus Cederlöf, fritidsledare
magnus.cederlof@eskilstuna.se

Edman Vera, fritidsledare
vera.edman@eskilstuna.se

Eldin Sofia, förskollärare
sofia.eldin@eskilstuna.se

Gustavsson Caroline, fritidspedagog
caroline.gustavsson@eskilstuna.se

Hake Frida, fritidspedagog
frida.hake@eskilstuna.se

Karlsson Caroline, barnskötare
caroline.karlsson19@eskilstuna.se

Komatovic Benjamin, elevassistent
benjamin.komatovic@eskilstuna.se

Lander Isabell, fritidspedagog
isabell.lander@eskilstuna.se

Lindman Lis, barnskötare
lis.lindman@eskilstuna.se

Lord Milia, barnskötare
milia.lord@eskilstuna.se

Lundberg Susanne, förskollärare
susanne.lundberg@eskilstuna.se

Elin Plymkvist, fritidspedagog
elin.plymkvist@eskilstuna.se

Rydensjö Daniel, fritidspedagog
daniel.rydensjo@eskilstuna.se

Streng Magnus, fritidspedagog
magnus.streng@eskilstuna.se

Wallin Fredrik, barnskötare
fredrik.wallin@eskilstuna.se

Wendelstam Heidi, fritidspedagog
heidi.wendelstam@eskilstuna.se

Vrbanc Snezana, elevassistent
snezana.vrbanc@eskilstuna.se

Åkerlind Stefan, barnskötare
stefan.akerlind@eskilstuna.se

Elevhälsa

Laura Troka, kurator
laura.troka@eskilstuna.se

Louise Darenmalm, Skolsköterska
louise.darenmalm@eskilstuna.se

Greta Puljar, Specialpedagog
greta.puljar@eskilstuna.se

Anette Blomstrand, Fritidspedagog
anette.blomstrand@eskilstuna.se

Studieverkstad

Shatha Gharib, lärare
shatha.denha@eskilstuna.se

Bibliotek

Lil Wiik Sturk, bibliotekarie
lil.sturk@eskilstuna.se

Skolrestaurang

Johan Rappu, kökschef
johan.rappu@eskilstuna.se
016-710 18 36

Ulrika Hammarbäck, kock
ulrika.hammarback@eskilstuna.se

Magnus Rigner, kock
magnus.rigner@eskilstuna.se

Filip Palm, kock
filip.palm@eskilstuna.se

Maud Nilsson, kock
maud.nilsson@eskilstuna.se

Raghd Albenoka, kock
raghd.albenoka1@eskilstuna.se

Vaktmästare/lokalvårdare

Magnus Åkerstedt, vaktmästare
magnus.akerstedt@kfast.se

Jenny Ahlström, lokalvårdare
jenny.ahlstrom@kfast.se

Rebecka Mathisen, lokalvårdare
rebecka.mathisen@kfast.se

Övrig personal

Edouard Ndrouke
edouard.ndrouke@eskilstuna.se

Michael Fernsund
michael.fernsund@eskilstuna.se

 

Slagstaskolan är en del av barn- och utbildningsförvaltningen där Hans Ringström är skolchef för grundskolan.

Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.