Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Vi som arbetar på Slagstaskolan

Skolledning och expedition

Ewa Kälvehed, rektor
eva.kalvehed@eskilstuna.se
016-710 23 60
073-950 88 08 

Marianne Johansson,biträdande rektor
marianne.johansson43@eskilstuna.se
016-710 23 60
072-977 76 08

Kent Karlsson, biträdande rektor
kent.karlsson@eskilstuna.se
016-710 11 30
073-950 61 01

Åsa Johnson, skoladministratör
asa.johnson@eskilstuna.se
016-710 19 12

Lärare

Alentun Helene, klass 4B
helene.alentun@eskilstuna.se

Andersen Ulla, Matteverkstad
ulla.andersen@eskilstuna.se

Andersson Marcus, Idrottslärare
marcus.andersson48@eskilstuna.se

Andersson Diallo Pirjo, musiklärare
pirjo.diallo@eskilstuna.se

Andersson Stefan, Träslöjdslärare
stefan.andersson2@eskilstuna.se

Andersson Ulrika, 4C
ulrika.andersson6@eskilstuna.se

Berton Linda, Speciallärare
linda.berton@eskilstuna.se

Blomstrand Anette, FklB
anette.blomstrand@eskilstuna.se

von Carlsburg Kristina, 2B
kristina.carlsburg@eskilstuna.se

Collander Jenny, 1B
jenny.collander@eskilstuna.se

Eldin Sofia, FklA
sofia.eldin@eskilstuna.se

Gharib Shatha, IN-pedagog
shatha.denha@eskilstuna.se

Jakobsson Camilla, 2A
camilla.jakobsson@eskilstuna.se

Lisa Juszczak Lisa, 5A
lisa.juszczak@eskilstuna.se

Karlsson Åsa, 4A
asa.karlsson@eskilstuna.se

Lander Isabell, FklA
isabell.lander@eskilstuna.se

Lindberg Max, 6B
max.lindberg@eskilstuna.se

Lundberg Susanne, FklC
susanne.lundberg@eskilstuna.se

Lundin Theresia, år 3
theresia.lundin@eskilstuna.se

Löfgren Marie, 5B
marie.lofgren@eskilstuna.se

Martinell Annika, 1A
annika.martinell@eskilstuna.se

Malmkvist Emil, 5C
emil.malmkvist@eskilstuna.se

Malmkvist Emma, 2C
emma.malmkvist@eskilstuna.se

Norrman Helene, spec.lärare
helene.norrman@eskilstuna.se

Jenny Pengermaa, 6C
jenny.pengermaa@eskilstuna.se

Puljar Greta, Spec.padagog
greta.puljar@eskilstuna.se

Roth Leila, 1C
leila.roth@eskilstuna.se

Rydensjö Daniel, FklC
daniel.rydensjo32@eskilstuna.se

Samuelsson Juliana, Spec.lärare
juliana.samuelsson@eskilstuna.se

Sarajärvi Sinikka, Textilslöjd
sinikka.sarajarvi@eskilstuna.se

Sirbo Per, 6A
per.sirbo@eskilstuna.se

Svensson Åsa, SvA
asa.svensson2@eskilstuna.se

Tapio Cecilia, 3A
cecilia.tapio@eskilstuna.se

Lil Wiik Sturk, år 2
lil.sturk@eskilstuna.se

Zetterblom Jonas, Idrottslärare
jonas.zetterblom@eskilstuna.se

Åsberg Sara, 3C
sara.asberg@eskilstuna.se

Öhberg Christina, Speciallärare
christina.ohberg@eskilstuna.se

Österberg Emma, 3B
emma.osterberg@eskilstuna.se

 

Fritidshem

Ahlberg Mats, fritidspedagog
mats.ahlberg@eskilstuna.se

Bandeus John, elevassistent
john.bandeus@eskilstuna.se

Björnholm Håkan, fritidspedagog
hakan.bjornholm@eskilstuna.se

Blixt Roger, fritidsledare
roger.blixt@eskilstuna.se

Blomstrand Anette, fritidspedagog
anette.blomstrand@eskilstuna.se

Magnus Cederlöf, fritidsledare
magnus.cederlof@eskilstuna.se

Edman Vera, fritidsledare
vera.edman@eskilstuna.se

Eldin Sofia, förskollärare
sofia.eldin@eskilstuna.se

Gustavsson Caroline, fritidspedagog
caroline.gustavsson@eskilstuna.se

Hake Frida, fritidspedagog
frida.hake@eskilstuna.se

Karlsson Caroline, barnskötare
caroline.karlsson19@eskilstuna.se

Komatovic Benjamin, elevassistent
benjamin.komatovic@eskilstuna.se

Lander Isabell, fritidspedagog
isabell.lander@eskilstuna.se

Lindman Lis, barnskötare
lis.lindman@eskilstuna.se

Lord Milia, barnskötare
milia.lord@eskilstuna.se

Lundberg Susanne, förskollärare
susanne.lundberg@eskilstuna.se

Elin Plymkvist, fritidspedagog
elin.plymkvist@eskilstuna.se

Rydensjö Daniel, fritidspedagog
daniel.rydensjo@eskilstuna.se

Streng Magnus, fritidspedagog
magnus.streng@eskilstuna.se

Wallin Fredrik, barnskötare
fredrik.wallin@eskilstuna.se

Wendelstam Heidi, fritidspedagog
heidi.wendelstam@eskilstuna.se

Vrbanc Snezana, elevassistent
snezana.vrbanc@eskilstuna.se

Åkerlind Stefan, barnskötare
stefan.akerlind@eskilstuna.se

Elevhälsa

Laura Troka, kurator
laura.troka@eskilstuna.se

Louise Darenmalm, Skolsköterska
louise.darenmalm@eskilstuna.se

Greta Puljar, Specialpedagog
greta.puljar@eskilstuna.se

Anette Blomstrand, Fritidspedagog
anette.blomstrand@eskilstuna.se

Studieverkstad

Shatha Gharib, lärare
shatha.denha@eskilstuna.se

Bibliotek

Lil Wiik Sturk, bibliotekarie
lil.sturk@eskilstuna.se

Skolrestaurang

Johan Rappu, kökschef
johan.rappu@eskilstuna.se
016-710 18 36

Ulrika Hammarbäck, kock
ulrika.hammarback@eskilstuna.se

Magnus Rigner, kock
magnus.rigner@eskilstuna.se

Filip Palm, kock
filip.palm@eskilstuna.se

Maud Nilsson, kock
maud.nilsson@eskilstuna.se

Raghd Albenoka, kock
raghd.albenoka1@eskilstuna.se

Vaktmästare/lokalvårdare

Magnus Åkerstedt, vaktmästare
magnus.akerstedt@kfast.se

Jenny Ahlström, lokalvårdare
jenny.ahlstrom@kfast.se

Rebecka Mathisen, lokalvårdare
rebecka.mathisen@kfast.se

Övrig personal

Edouard Ndrouke
edouard.ndrouke@eskilstuna.se

Michael Fernsund
michael.fernsund@eskilstuna.se

 

Slagstaskolan är en del av barn- och utbildningsförvaltningen där Hans Ringström är skolchef för grundskolan.

Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.