Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Riktlinjer

Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja bra levnadsvanor och hälsa. Utgångspunkten i arbetet för en bra folkhälsa är att stärka det som bidrar till god hälsa men också att minska sådant som bidrar till ohälsa.
Förutsättningar ska finnas för elever att göra hälsosamma val där skolan ska fungera som en stödjande miljö. Genom information och attitydpåverkan underlättas möjligheterna att göra hälsosamma val.

Våren 2009 tog barn- och utbildningsnämnden egna riktlinjer för mat och måltider som bygger på livsmedelsverkets råd. Riktlinjerna är ett steg mot goda livsvillkor i visionen 2020 samt att på lång och kort sikt främja folkhälsan.

I enlighet med  Ät S.M.A.R.T- modell, som alla kommunala skolor och förskolor i Eskilstuna har arbetat efter sedan 2002, eftersträvar skolan att erbjuda hälsofrämjande måltider till eleverna. Ät S.M.A.R.T-modellen ger många vinster,  både hälsosamma och miljövänliga, då den bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.