MENY
Eskilstuna kommun

Slagstaskolan är en övningsskola

Slagstaskolan är en av flera skolor i Eskilstuna kommun som i samarbete med Mälardalens högskola fungerar som övningsskola för lärarstudenter. För att få vara övningsskola krävs minst sex utbildade handledare som bildar det handledarlag som tar emot och fördelar studenterna. Handledarlaget leds av en förstelärare och handledarna är spridda över alla våra verksamheter.

VI är flera kommuner som deltar i övningsskolaprojektet tillsammans med Mälardalens högskola och vinsterna med detta är många. Som skola får vi på flera sätt möjlighet att ta del av aktuell forskning dels genom de seminarier som anordnas terminsvis för studenter och handledare. Vi kan på detta sätt bedriva vår skolutveckling tydligare kopplat till forskningen och på vetenskaplig grund.

För lärarstudenterna har vi som övningsskola en mycket viktig del i studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Vi är en del i den koppling som blivande lärare behöver för att få pröva sina teoretiska kunskaper i en praktisk verklighet. Att ta emot lärarstudenter är också ett sätt för oss att hålla oss på tårna samt se till att utvecklas med hjälp av de frågor och infallsvinklar studenterna har med sig från högskolan.

Vi ser fram emot fem berikande år som övningsskola!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6