MENY
Eskilstuna kommun

Slöjd

Stefan Andersson

Sinikka Sarajärvi

Kursplan för slöjd

Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och  kommunikativa förmåga.

Slöjd utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta kommer till uttryck i slöjdprocessen, som startar i en idé till färdig produkt.

Ämnet slöjd syftar till att stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet.

Att kunna värdera och kunna bedöma formgivning och funktion är ett återkommande behov i det dagliga livet. Utbildningen i slöjd syftar till att skapa medvetenhet om estetiska värden och att utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar en produkt funktion och hållbarhet. Utbildningen inom slöjdämnet syftar även till att ge kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor och att skapa medvetenhet om vikten av resurshushållning.

Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande. Utbildningen skall också genom kännedom om slöjdtraditioner både förr och nu, ge insikter i vardagshistoria och jämställdhetsfrågor. I ett vidare perspektiv syftar slöjdämnet även till att skapa medvetenhet
om olika kulturers hantverkstraditioner.

 

59408

59409

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6