MENY
Eskilstuna kommun

Lokal pedagogisk planering i Idrott och Hälsa ÅK 1-3

Rörelse
• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta  former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl                 
   inomhus som utomhus.
• Enkla lekar och danser och deras regler.
• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
• Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil
• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Friluftsliv och utevistelse
• Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
• Allemansrättens grunder.
• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser

Lokal pedagogisk planering för tidsperioden v.34 – 40
Eleverna ska under denna period arbeta med att utveckla grovmotoriska grundformer. De ska även delta i lekar och rörelse i natur- och utemiljö, samt lära sig säkerhet och hänsynstagande i samband med dessa. Eleverna i åk 2 och 3 ska utveckla kunskaper i allemansrättens grunder.

Arbetsgång/Arbetsuppgifter:
Du kommer att få undervisning i motoriska övningar och teknikträning inom följande idrottsaktiviteter:
- lekar utomhus
- bollspel/lekar
- friidrott
- allemansrätten

Bedömning i lekar, bollspel och friidrott
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- använda grundmotoriska former i olika övningar/lekar.
- samarbeta (t ex kunna vänta på din tur, ta hänsyn till dina kamrater, kunna framföra idéer och även kunna ta till dig             andras idéer).
- använda kroppen på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till övningen.
- förstå och arbeta efter instruktioner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.