MENY
Eskilstuna kommun

Lokal pedagogisk planering i Idrott och Hälsa

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4–6
Rörelse
• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
   
Hälsa och livsstil
• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och stretching.

Friluftsliv och utevistelse
• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Genomförande:
Under denna period kommer vi att ha olika lekar, bollövningar och bollspel inomhus. Vi kommer att ha redskapsövningar samt redskapsbanor. Vi kommer att ha uteaktiviteter i form av skridskor.
Vi kommer att ha rörelse samt dans till musik.
Du ska utveckla din förmåga att samarbeta med dina klasskamrater vid olika övningar och spel.
Kunskapskrav:
Du ska kunna anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du ska kunna anpassa dina rörelser, takt och rytm vid dans och övningar till musik.
Du ska kunna åka skridskor.

Bedömning
Vi kommer att bedöma din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter, samt din förmåga att följa takt och rytm vid övningar och dans till musik.
Vi kommer att bedöma dina kunskaper i skridskoåkning. (Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.