MENY
Eskilstuna kommun

Friidrott år F-6

Friidrott år F-6 (V 34-36)
Följande syften från läroplanen ligger till grund för arbetsområdet
• Undervisningen i idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
• Eleverna ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:
• Anpassa dina rörelser till aktiviteten genom att använda sammansatta motoriska grundformer (t.ex. hoppa, kasta, springa).
• Vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Bedömning
Bedömning och dokumentation kommer att ske genom löpande observationer och anteckningar
År F-3
Jag kommer att bedöma din förmåga anpassa dina rörelser i de olika friidrottsgrenarna.

År 4-6
Jag kommer att bedöma din förmåga anpassa dina rörelser i de olika friidrottsgrenarna.
Jag kommer att titta på hur du kan göra bättre resultat genom att du förbättrar din teknik i de olika grenarna:
• Kulstötning
• Längdhopp
• Höjdhopp
• Löpning
• Kast med boll

Undervisning
År 1-3
• Prova på olika friidrottsgrenar.
• Motorisk träning genom att springa hoppa kasta.
År 4-6
• Teknikgenomgång
• Träna teknik för att förbättra dina resultat
• Visa vad du kan i de olika friidrottsgrenarna
• Friidrottsdag där du får genomföra samt erhålla resultat i de olika grenarna
 

Orientering
 
Följande syften från läroplanen ligger till grund för arbetsområdet
• Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska få vistas i naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:
• Orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Bedömning år F-3
Jag kommer att bedöma din förmåga att passa kartan och förstå sambandet mellan karta och verklighet.
Bedömning år 4-6
Jag kommer att bedöma din säkerhet att hitta kontroller och att passa kartan. Du kommer att få visa din säkerhet genom att springa en bana på tid. För att nå en högre nivå måste du visa att du klarar av att orientera självständigt

Undervisning år F-3
• Samtal om kartor och symboler
• Sporthallsorientering - Vi tränar på att passa kartan (hålla kartan åt rätt håll) och hitta till olika kontroller. Vi kommer att ställa fram olika redskap i sporthallen som finns inritade i kartan.
• Orientering i närmiljön – Vi tränar på att passa kartan och hitta till olika kontroller. Det gör vi genom att springa ”Stjärnorientering” och att gå kartpromenader där vi stannar och samtalar om vad vi ser och hur man ska tänka för att veta var vi är på kartan.

Undervisning år 4-6
• Samtal om kartor och symboler

• Orientering i närmiljön – Vi tränar på att passa kartan (hålla kartan åt rätt håll) och hitta till kontroller. Det gör vi genom att springa ”stjärnorientering” i skogen och springa enklare banor. Du arbetar ensam eller tillsammans med en klasskamrat. Beroende på vilken nivå du är på finns det lättare och svårare banor och kontroller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.