MENY
Eskilstuna kommun

Idrott och Hälsa

Jonas Zetterblom

Marcus Andersson

Länk till vår blogglänk till annan webbplats

Hälsa betyder psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. För att eleven ska uppnå detta, använder vi fysisk aktivitet som medel. Grunden för elevens utveckling dvs fysiskt, socialt, känslomässigt och tänkande anser vi vara motorisk träning. Den elev som stimuleras till en god rörelseutveckling mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Eleven har också glädje av sin rörelseträning tillsammans med andra barn och utvecklar på så sätt sin sociala förmåga i kommunikation och samvaro (ha roligt tillsammans). De barn som får uppleva att de lyckas med motoriska färdigheter får en inre säkerhet om den egna kroppens möjligheter och en positiv jag-känsla. Förmågan till att utföra lätta/svåra övningar vidgar elevens möjligheter att söka utmaningar och därigenom skaffa sig nya erfarenheter.

Det är viktigt att eleven känner delaktighet dvs har möjlighet att påverka sin undervisning. I undervisningen ges förutsättningar för att ge eleven ansvar och inflytande vad gäller urval, planering, arbetssätt och utvärdering. Elevens delaktighet utökas efter ålder och mognad under skolår 1-6.

Undervisningen ska genomsyras av att eleven får tillfälle att tänka och reflektera över vad vi gör, varför saker blir som de blir, vad vi kan göra åt det och hela tiden arbeta för att undervisningen och samvaron ska fungera bättre. Ämnet Idrott och hälsa ska enligt läroplanen har en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö.
För att öka förståelsen för det vi gör i praktiken och för att eleven ska kunna förstå de teoretiska delarna, integrerar vi dessa med varandra.

Medel som används i undervisningen för att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling är följande:
- lekar
- musik/rörelse/dans
- balans- och redskapsövningar
- bollspel
- orientering
- natur- och friluftsliv
- friidrott
- vinteridrott
- simning: simskola i åk 3 samt simprov i åk 5: 200 m bröstsim, 50 m ryggsim, våga doppa huvudet under vattenytan samt träna livräddning.
- organisera och leda aktiviteter
- teori: klädsel och utrustning, träningslära, ergonomi
- etik och moral
-

 
 

58107

58108

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.