MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Slagstaskolan  ligger  fem kilometer nordväst om Eskilstuna centrum.  Eleverna är indelade  i  åldershomogena klasser, där varje klass har en egen klasslärare.
Lärarna  i  förskoleklass  till årskurs 3 samarbetar när det gäller planering och genomförande  av  undervisningen, friluftsdagar,  rastaktiviteter, elevvård med mera.
Även  i de högre klasserna samarbetar  lärarna, men mer utifrån  sina  särskilda ämneskompetenser.
På Slagstaskolan finns personal anställd för att kunna ge stödundervisning till eleverna.
Slagstaskolan har ett eget bemannat  bibliotek  och  en matematikverkstad där lärarna arbetar med mycket åskådligt praktiskt material  för att öka förståelsen för matematik.
Det  finns  tre  fritidshem för eleverna i förskoleklass till årskurs 2. Elever i årskurs 3 till och med årskurs 6 har ett eget fritids.
Den  lokala  styrelsen med föräldramajoritet,  föräldrastyrelsen,  har  beslutanderätt i vissa frågor och är underställd  Eskilstuna  barn-  och utbildningsnämnd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6