MENY
Eskilstuna kommun

Slagstaskolans trygghetsteam

LOKAL ARBETSPLAN mot mobbning

Definition:
 Mobbing är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir  utsatta för negativa handlingar från en eller flera andra individer.

Handlingsplan:
 1. Mobbinggruppen består av rektor, personal från varje spår, och  skolsköterska.

2. Den som får kännedom om, eller misstänker mobbing tar kontakt med skolans mobbinggrupp.

3. Mobbinggruppen utser två personer, enligt följande schema:
Om mobbare kommer från A- eller B spår, behandlas ärendet av teamet från A - och B spår.
Om mobbare kommer från C- spåret, behandlas ärendet av teamet från C- spåret.

När det handlar om de yngsta eleverna på skolan är det tryggt för dem att ha en person som känner barnet närvarande vid samtalet.

Skolsköterskan deltar inte i behandlingsarbete. Hon finns som resurs för barn och föräldrar som behöver stöd, bl.a. när mobbing uppstår. Rektorn tar ansvar för ärenden som behöver gå till en elevvårdskonferens.

4a. Teamet samlar med hjälp av annan personal information om mobbingen. Där ingår även samtal med den som är utsatt.

4b.  Mobbarna/mobbaren kallas till enskilt samtal. Samtalet avslutas med att mobbaren uppmanas att berätta om samtalet för sina föräldrar. Att så skett kontrolleras dagen därpå av de som har haft hand om ärendet.

5. Teamet tar kontakt med mobbingoffrets och mobbarnas föräldrar och berättar vad som hänt och att arbete pågår för att råda bot på situationen.

6. Teamet informerar arbetslaget att barnet har varit utsatt för mobbing. Detta för att öka uppmärksamheten.

 7. Ytterligare samtal med mobbarna förs.

 8. Rapport om inträffad mobbing och behandlingen skrivs på särskild  blankett och lämnas till rektorn för arkivering vid avslutat behandlingsarbete.

 9. Uppföljning under lång tid för att säkerställa att mobbingen upphört.

Information:
 Eleverna informeras om handlingsplanen samt uppmanas att berätta för  vuxna om de själva eller någon kamrat blir utsatt för mobbing.

 På samtliga klassmöten under höstterminen informeras föräldrarna om  ovanstående handlingsplan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6