MENY
Eskilstuna kommun

Mål inför skolstarten

Våra mål inför skolstarten är att barnen:
       
• ska utvecklas till självständiga och trygga individer.
• ska respektera sina kamrater.
• tar ansvar för sina egna handlingar.
• visar vilja att upptäcka, undersöka och vilja att lära sig mer.

Samling:
Vi börjar förskoleklassen med samling. Det är viktigt att komma i tid för annars uppkommer störningsmoment i gruppen. Alla barn har bestämda platser. Vi börjar samlingen med en godmorgonsång. Vi ropar upp barnen för att se vilka som finns på plats. Vi berättar och visar med bilder hur dagen ser ut. Veckans ramsa finns alltid med på samlingen. Vi arbetar med siffror 1-12 och med bokstäver. Vi sjunger och tar upp aktuella saker samt olika traditioner.

Arbetsgrupper:
Vi delar in barnen i två arbetsgrupper för att alla barn skall komma till tals Gruppen kan komma att förändras under året.

Språkstimulans :
Språkstimulans är en förberedelse inför kommande läs- och skrivinlärning samt utveckling av barnens språk. Vi arbetar med ett material som heter Bornholmsmodellen. Vi kommer att rimma, lyssna på hur ord låter, dela in ord i stavelser.
           
Matematik:
Vi har för avsikt att arbeta vidare med matematiken och utveckla det arbetssätt som påbörjats i förskolan. Det betyder att vi satsar mycket på olika begrepp och problemlösningar. Här kommer också matematiken i naturen in. Vi tränar på 6-åringens nivå med vardagen som redskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6