MENY
Eskilstuna kommun

Mål inför skolstarten

Våra mål inför skolstarten är att barnen:
       
• ska utvecklas till självständiga och trygga individer.
• ska respektera sina kamrater.
• tar ansvar för sina egna handlingar.
• visar vilja att upptäcka, undersöka och vilja att lära sig mer.

Samling:
Vi börjar förskoleklassen med samling. Det är viktigt att komma i tid för annars uppkommer störningsmoment i gruppen. Alla barn har bestämda platser. Vi börjar samlingen med en godmorgonsång. Vi ropar upp barnen för att se vilka som finns på plats. Vi berättar och visar med bilder hur dagen ser ut. Veckans ramsa finns alltid med på samlingen. Vi arbetar med siffror 1-12 och med bokstäver. Vi sjunger och tar upp aktuella saker samt olika traditioner.

Arbetsgrupper:
Vi delar in barnen i två arbetsgrupper för att alla barn skall komma till tals Gruppen kan komma att förändras under året.

Språkstimulans :
Språkstimulans är en förberedelse inför kommande läs- och skrivinlärning samt utveckling av barnens språk. Vi arbetar med ett material som heter Bornholmsmodellen. Vi kommer att rimma, lyssna på hur ord låter, dela in ord i stavelser.
           
Matematik:
Vi har för avsikt att arbeta vidare med matematiken och utveckla det arbetssätt som påbörjats i förskolan. Det betyder att vi satsar mycket på olika begrepp och problemlösningar. Här kommer också matematiken i naturen in. Vi tränar på 6-åringens nivå med vardagen som redskap.

Grupper och involveringssamtal:
Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att alla barn ska få en chans att komma till tals. I dessa grupper kommer vi att ha involveringssamtal, med enklare ord kompissamtal. Det blir en träning på att lära sig lyssna på sina kamrater och att kunna vänta på sin tur. Den vuxnes roll i samtalen är att vara ett stöd, inte att döma eller fördöma det som barnen pratar om. Det är viktigt att barnen lär sig respektera och förstå att man kan tycka och vara olika.

   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESKILSTUNA KOMMUN
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6