MENY
Eskilstuna kommun

Minnesanteckningar från Skolrådet 2015-11-05

Minnesanteckningar från Skolråd Slagstaskolan 2015-11-05

  • 1.      Mötet öppnades och Jens informerade kort om vikten av att inga frågor kring enskilda individer tas upp på skolrådet.
  • 2.      Genomgång av protokoll från föregående möte. En av punkterna som där togs upp var kameraövervakning och belysning på fram- och baksida av skolan. Belysningen har sedan dess förbättrats och kommer att förbättras ytterligare.
  • 3.      Öppet Hus och julavslutning

Information om Öppet Hus går ut via veckobrev till alla. Öppet Hus kommer att hållas den 19 november klockan 17-19. Julavslutningen är i år måndagen den 21 december och barnen samlas vid Måsta Äng klockan 15:30.

  • 4.      Temakvällen

Den som skulle hållas av Elevhälsan i oktober blev inställd på grund av för få anmälda. Informationen hade inte nått ut till alla och man kommer nu göra ett nytt försök den 11 februari klockan 11-20. Inbjudan till den kvällen kommer att skickas med veckobreven samt läggas ut på skolans hemsida.

  • 5.      Rastvaktsplacering

Enligt vissa barn har det vid tillfällen inte funnits rastvakter vid bergssidan ute på skolgården. Kent förklarade att det ska finnas rastvakter på alla områden men att det vid exempelvis influensatider kan fattas. Man sätter in extra rastvakter på ställen där det kan upplevas extra stökigt, exempelvis för tillfället vid fotbollsplanen där de äldre barnen är.

 

  • 6.      Boendet Majtunagatan

 

Ungdomar från Majtunagatans boende för ensamkommande flyktigungdomar har hållit till på skolgården både dag- och kvällstid. Detta pga. de inte har Wifi i sina lokaler och då har de varit uppe på skolan för att använda sig utav detta. De stör inte på något sätt då de surfar, dricker läsk och äter godis, men ska inte vara där under verksamhetstid. Personal på skolan går vid de tillfällen de ser någon fram och presenterar sig och förklarar på ett trevligt sätt att de får hålla sig utanför. Detta är också kommunicerat mellan rektor och chefen på boendet. Ingen annan åtgärd kommer att göras och de får snart in Wifi i sina lokaler. Ungdomarna har inte varit annat än trevliga.

  • 7.      Kunskapstid

 

Kunskapstid (tidigare kallad läxhjälp) ska finnas tillgänglig för alla barn i alla årskurser förutom förskoleklass. Detta ska vara uppstartat under hösten och i de grupper man ännu inte har det är det på gång. Man har valt att kalla tiden för ”Kunskapstid” för att tiden inte bara är till för de som varit sjuka eller inte hänger med utan även för dem som vill fördjupa sig lite extra.

  • 8.      Trollhättan och säkerheten på skolan

Frågan kom upp om man efter incidenten i Trollhättan har tittat över säkerheten på skolan. Just den dagen hade man förstärkt antal rastvakter ute utifall eleverna hade frågor kring detta och ville kunna bolla de tankar man hade. Man har inte gjort något specifikt med säkerheten efter den händelsen men man tittar generell, i hela Sverige, över att en ”inrymningsplan” ska sättas upp för var skola.  Inte bara förknippat till sådana händelser utan också andra saker som kan uppkomma, exempelvis gasläckor mm.

Man har en uppdaterad krishanteringplan för att kunna hantera olika händelser.

Man behöver vid vissa tillfällen snabbt nå ut med information till elever och lärare. Tidigare fanns på skolan högtalarsystem, och detta kan man tänka sig att ta in igen.

Dörrarna in till skolan är alla öppna fram till klockan 16.30. Därefter så är dörrarna vid fritidshemmen öppna.

 

 

  • 9.      Besök av kommunpolis Thomas Bergqvist och Lena Rehnholm, chef Ung Fritid

 

Thomas berättade om hur han ser på situationen som den har varit i Slagsta kring förstörelse, bränder, de ungdomar som rör sig i området och även om hur polisen arbetar med det. Det finns tre saker som driver ungdomar framåt och det är att bli sedd, hörd och bekräftad. De ungdomar som ställer till med skadegörelse är de som i brist på att bli hörd, sedd och bekräftad i hemmen gör allt för att få uppmärksamhet någon annanstans. Ofta är det ett litet antal ungdomar som är de som startar igång en händelse. I sådana fall då polis tar hand om en ungdom som gör de detta tillsammans med socialtjänsten. Man åker hem med denne till föräldrarna och där tar socialtjänsten över och man gör en handlingsplan för ungdomen för att denne ska komma på rätt bana igen. Här involveras hela ungdomens tid i hemmet, skolan och fritiden.

Lena berättar att Ung Fritid arbetar för att skapa en meningsfull fritid och goda livsvillkor för Eskilstunas ungdomar, både flickor och pojkar.

I våras var det något som gjorde att ungdomar började ta sig till Slagsta från alla delar av stan. Det tog lite tid innan man hann förstå att det skedde och att det blev oroligt i samband med det. Man har gjort åtgärder för detta genom att bland annat justera fritidsgårdens öppettider och åldersgränser. Tidigare hade man en åldersgräns på från åk 6 till 20 år alla öppna dagar. Nu har man istället öppet klockan 18-21 måndag till onsdag där man måndag – tisdag välkomnar åk 6 – 9. Man har också alltid två fast anställda på plats. Man jobbar för att ungdomarna ska ha en trygg fritid och ungdomarna är själva med och formar den verksamhet som finns.

Det har förekommit droger vid fritidsgården som polisen är medveten om och även har agerat kring. Lena berättar att de åtgärder som gjorts av både polis och Ung Fritid har gjort att det är mycket lugnare nu och att Slagstas fritidsgård är en trygg plats för ungdomarna att vara på.

De aktiviteter som finns för ungdomar i Eskilstuna kan man läsa mer om på webben på www.eskilstuna.se/unglänk till annan webbplats. Här finns också information om Ung Fritid och de fritidsgårdar som finns.  Slagsta Fritidsgård finns också på Facebook där man kan se vad för aktiviteter som är på gång.

Om man som vuxen vill hjälpa till på Slagsta fritidsgård tar man kontakt med Lena Fredriksson som är ansvarig där, hon finns att nå på telefon 070-167 22 01. Om man bara vill komma upp och ta en kaffe och se hur de har det på fritidsgården är man varmt välkommen.

Vid frågor kring Ung Fritids verksamhet så finns Lena att nå på telefon 070-167 22 34.

Thomas Bergqvist finns att nå på telefon 073-077 60 16. Polisen Eskilstuna kan man också följa på Facebook. Om man vill ha information kring vad som sagts under mötet, om grannsamverkan eller vill göra en insats som volontär så kan man kontakta Thomas.

10.   Skolråd vårterminen 2016

 

Vi beslutade på mötet att ha två skolråd under kommande vårtermin, den 3 mars 18-20 och den 12 maj 18-20.

Mötet avslutades

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6