MENY
Eskilstuna kommun

Minnesanteckningar från Skolrådet 2015-08-27

Minnesanteckningar Skolråd

Slagstaskolans skolråd 27 augusti 2015

Plats: Slagstaskolans matsal

Tid: 18.00 – 20.00

 • Mötet öppnas och vi presenterar oss kort
 • Sekreterare att föra minnesanteckningar väljs
  Geir Haugen 2C
 • Öppen information och diskussion kring läget i Slagsta och på Slagstaskolan utifrån förstörelse, bränder, nattvandring o.dyl.

  3.1 – Många har uppmärksammat att det under sommaren har varit ovanligt mycket förstörelse runt omkring i Slagsta. Många av dessa händelser kan eventuellt vara kopplade till en mindre skara personer som drar omkring mellan olika områden. Tyvärr inte utan att förstöra, inte bara för Slagstaskolan utan även för andra inrättningar och personer som tex mopedbränder och skadegörelse.

  3.2 – För att skydda vår skola skulle man kunna för en billigare peng än kameraövervakning göra de mörka områdena kring skolan upplysta och på så sätt göra det svårare för personer att obemärkt kunna utföra skadegörelse. Detta borde kunna åtgärdas inom en överskådlig tid då skadegörelsen kostar kommunen mycket pengar och Slagstaskolan drabbas av förstörda inventarier som våra barn skall använda.

  3.3 – Maria, som är en av initiativtagarna till Nattvandrarna i Slagsta, berättar att de under sina kvälls- och natt turer träffar ungdomar som ”hänger” på olika ställen runt Slagsta. Det är personer som är omkring 12år och uppåt. I dessa kretsar finns tyvärr även en hel del droger. Det är inte bara alkohol som dessa ungdomar nyttjar utan även andra typer av droger. Utan att veta exakt vad dessa är så märks det på personens uppträdande.

  Nattvandrarna i Slagsta, gör faktiskt skillnad för ungdomar och vad som händer i vårt närområde. Även om Polisen gör vad de kan och att stötta oss, så kan vi som föräldrar och boende i Slagsta vara synliga och hålla koll på. Det kan vara så enkelt som att hålla lite extra utkik när man är ute med hunden eller man kanske hämtar sitt barn någon stans kolla lite extra på sin omgivning. Skulle man se något så är det ju inte olagligt att ta ett kort med mobilen om man ser något. Mer information om Nattvandrarna kan fås via separat utskick.

  3.4 – Fritidsgården som är en samlingsplats för ungdomar är inte som den var när vi var unga. Begränsade öppettider ställer till det en hel del. Ett förslag som vi diskuterade kan vara att man ställer upp som förälder och stöttar tillsammans med en ordinarie personal möjliggöra för fler öppna kvällar. Detta kanske även skulle göra att de yngre ungdomarna inte tar bussen ner på stan en fredagkväll.

  3.5 – Intresse finns bland Skolrådsrepresentanter och kvällens besökare att få information från t.ex Polisen för att få en förståelse hur en drogpåverkad person beter sig m.m.
 • Rektorerna presenterar elevhälsans främjande och förebyggande arbete
  riktat till föräldrar
  4.1 – En stor satsning görs på Elevhälsan. I denna grupp finns Skolkurator, Fritidspedagog, Skolpsykolog, Specialpedagog, Skolsköterska samt Rektor Jens och biträdande rektor Kent.

  4.2 – Gruppen ska arbeta med elevers olika behov. Det kan vara allt från personnivå till en grupp. Arbetsgruppen kommer genom sin sammansättning kunna ge eleverna ett brett stöd i olika situationer. Stort fokus kommer att vara konflikthantering, arbete mot mobbing och särbehandling. Alla elever skall kunna gå på skolan och ges samma möjligheter till lärande.

  4.3 – I samband med diskussionerna kring våra elevers hälsa, togs också internet och sociala medier upp som en faktor som påverkar våra barn dagligen. En information som genomfördes kring detta ämne tidigare år skulle vara uppskattat igen.

4.4 – En kvällsinformation om Elevhälsan kommer att genomföras under hösten för alla föräldrar med Teman Riktat, Främjande och Förebyggande.
Inbjudan till detta kommer preliminärt i början på oktober.

 • Trafiksituationen på Majtunagatan
  5.1 – Återkommande punkt som vi föräldrar kan lösa genom att nyttja andra platser att släppa av och hämta våra barn. Slagstaglass och ICA parkeringen fungerar utmärkt att gå ifrån och man kan dessutom korsa vägen via gångtunneln helt riskfritt från bilar.

 • Skolfotografering
  6.1 – Fjolårets leverantör är nu utbytt och vi ser fram emot fina bilder på våra barn.

 • Förslag på innehåll inför kommande skolråd den 5 november
  7.1 – Förslag på innehåll och punkter som vi vill påverka, skickas med fördel till våra Skolrådsrepresentanter eller rektor.

  • Övriga frågor
   8.1 – Nästa protokoll kompletteras med en punkt, Föregående Protokoll.
  • Mötet avslutas

Vid protokollet                                                                 Justerare

Geir Haugen                                                                   Jens Lindgren

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6