MENY
Eskilstuna kommun

Minnesanteckningar från Skolrådet 2015-03-26

Minnesanteckningar från skolrådet 2015-03-26.

Plats:

Slagstaskolans matsal

Tid:

Kl. 18.00-19.45

Närvarande:

Eleonor Ohlsson Fskl A, Johanna Karlsson Fskl B, Ayfer Alga Fskl C, Daniel Ericsson 1A, Sophia Lines 1B, Geir Haugen 1C, Magnus Lord 2A, Katrine Gunnarsson 2B, Rafaela Sved 3A, Gabriella Lundquist 3B, Annelie Brokvist 4A, Sofia Gruvell 4B, Emeli Lundholm 4C, Jenny Wärn 5C, Anders Sundström 6A

Anmäld frånvaro:

Anders Swahn 2C, Helena Lahtinen 6B

Saknades:

Lars Junger 3C, Lillian Flodin 5A, Angelika Van Lunssen 5B

 

1.

      

Mötet öppnas och kort presentation

av alla närvarande och rektor Jens Lindgren delade ut dagordningen.

2.

      

Sekreterare: Sofia Gruvell

, representant för klass 4B.

3.

      

Rektor Jens Lindgren presenterar Rut Vidlund som är kökschef på Slagstaskolan och som bjudits in med anledning av flera frågor som lyftes på skolrådet 141106.

·

        

Rut berättar att de serverar frukost för ca 140-150 barn varje dag, lunch ca 530 portioner och mellanmål för som mest 240 stycken. En redan färdig matsedel kommer till köket och sen kan det ske vissa ändringar på plats.

·

        

Skolan arbetar efter den s.k.

S.M.A.R.T- modellen

, vilket innebär:

S

törre andel vegetabilier – fler vegetariska rätter, större salladsbord.

M

indre tomma kalorier – mindre socker.

A

ndelen ekologiskt ökas – 50% av maten som serveras på Slagstaskolan är nu ekologisk.

R

ätt kött och grönsaker.

T

ransportsnålt – färre transporter till köket än tidigare, nu transporteras mer mat tillsammans istället för var för sig. Det kommer nu endast två leveranser med mat/vecka.

·

        

Rut berättar att Slagstaskolans kök strävar efter att bli

KRAV-certifierat

under våren.

·

        

Skolan har också ett

svinnmål

att sträva mot,

10% 2016

som ska öka till

50% 2020

. Rut uppger att de för det mesta lyckas, men det är en kombination av att barnen inte ska ta åt sig mer mat än de orkar äta upp och att de inte lagar för mycket mat, men heller inte för lite så att det tar slut. På skolan så har man

mätveckor

, de väger maten. Rut säger att det kastas mellan 6-11kg mat/vecka och man har kunnat konstatera att de veckor där barnen själva fått bestämma matsedeln så kastas det mest mat. Det handlar troligtvis om att de ”äter med ögonen” och att de då tar för stora portioner. Att nå målen med att kasta mindre mat är ett samarbete mellan kök, personal och föräldrar.

·

        

Den mat som beställs kan komma från hela EU vilket står som upphandlingsområde, skolan kan inte specificera i beställningen att de önskar närodlat, svenskt kött eller särskilt märke.

·

        

Man arbetar centralt för att få allt renare produkter. Mer KRAV och ekologiskt, samtidigt som man försöker få bort produkter som t.ex. palmolja i allt större utsträckning. Köket försöker också att laga så mycket mat som det är möjligt från grunden.

·

        

Har man som förälder frågor och funderingar kring skolmaten är man välkommen till Rut och de andra i köket. Rektor Jens Lindgren bjuder in föräldrar att komma och äta lunch med sitt barn.

·

        

Rektor Jens Lindgren informerar om att lördagen den 18 april bjuds allmänheten in till Munktell Arenan till ”Eskilstuna inspirerar”, en lokal kvalitetsmässa där man kan träffa kommunkoncernens olika verksamheter.

 

 

4.

      

Biträdande rektor Kent Karlsson och rektor Jens Lindgren berättar lite om organisationen till hösten.

·

        

Till hösten blir det tre nya årskurs 4 klasser och i och med detta så kommer det sista normalstora klassrummet på skolan att tas i bruk.

·

        

Övergångarna från årskurs 3 till 4: Per Sirbo för blivande 4A, Max Lindberg för 4B och Annika Karlsson tillsammans med Åsa Svensson blir nya 4C.

·

        

Det blir inte några nya IN-klasser till hösten, ett beslut som togs i februari.

·

        

Övergångarna från förskoleklass till årskurs 1: Cecilia Tapio för blivande 1A, Stina Andersson för 1B och Jenny Lindskog för 1C. De kommer att samverka med en fritidspedagog/klass och grupperna kommer vara ca 26 stycken per klass.

·

        

Elever som efter sommaren lämnar Slagstaskolan för högstadiet har valt att gå till Göksten, Årby, Stålfors samt Faktoriet.

·

        

Grundskolan i hela Eskilstuna kommun växer med uppskattningsvis 1500 elever under de kommande 3 åren.

 

5.

      

Avstämning kring elevernas målpärm.

Målpärmen (den blå mappen) ett systematiskt kvalitetsarbete som man beslutade om under hösten. För att kunna se var barnet befinner sig utifrån kunskapskraven. I målpärmen samlar man barnets arbeten och provresultat för att de ska kunna ta med sig det hem och titta på det tillsammans med en förälder. Åsikter och synpunkter om målpärmen tas tacksamt emot av respektive klasslärare.

 

6.

      

Skolfotografering

Under hösten 2014 upplevde skolan en del förbättringsområden när det gällde skolfotograferingen av företaget FOVEA. Skolan har därför sagt upp avtalet med dem och har nu efter goda referenser bundit sig till ett fotoföretag som heter ”Tema klassfoto”.

 

7.

      

Återkoppling från skolrådet 141106

a)

     

Renovering av

omklädningsrummen

genomfördes under jullovet, ett par saker kvarstår som skall genomföras under kommande påsklov som t.ex. handikappanpassade ytterdörrar samt lägre sittande speglar på toaletterna.

Trafiksituationen

föräldrar uppmanas återigen att vid lämning/hämtning av barn, att parkera vid Slagsta glasskiosk eller vid ICA parkeringen.

Detta för att få ett bättre och säkrare trafikläge på Majtunagatan för barnens skull!

 

b)

     

Skoltoaletterna

– de städas en gång/dag. Skolan skall prova en ny typ av papperskorgar för att försöka minska mängden papper som blir liggande på golvet istället för att ”trilla ur”. Pedagogerna försöker också att prata med barnen om städ och hygien, att det inte är bra att gå och hålla sig en hel dag utan att det är viktigt att man kan gå på toaletten. Det är ett gemensamt ansvar att hålla i ordning på skolan.

c)

      

Skolgården –

Det har önskats mer att göra på den delen av skolgården som ligger vid ”berget”, de yngre önskar klätterställning och de äldre vill ha platser att sitta på. Rektor Kent Karlsson uppger att när det byggdes efter branden så fick eleverna utforma i stort sett hela skolgården själva, med bl.a. en scen, som är välbesökt. Det är mycket säkerhetsrestriktioner att följa kring t.ex. en klätterställning.

 

 

 

            

 

Övrigt

Lyhört mellan skolsköterskan och skolkuratorn –

det är uppmärksammat och kommer

 

att åtgärdas.

Fritidshemmet Kometen –

Föräldrar efterfrågar förbud när det gäller mobiltelefoner och Ipads.

Rektor Jens Lindgren och Kent Karlsson informerar

om en utbildning

”Offensiva fritidshem”

nyligen påbörjats för personal på Regnbågen, Asteroiden och Stjärnfallet. Den består av 7-8 utbildningstillfällen, man tittar bl.a. hur man kan hjälpa barnen att bli bättre på att leka. Ett hjälpmedel för det kan vara s.k. ”leklådor” med ett specifikt tema för en lek, lådorna byts ut med jämna mellanrum. I utbildningen tittar man också på ljudnivå, struktur och tydlighet – hjälpa barnen att välja, ”alla ska få vara med” – hur kan man hjälpa barn som har svårt att ta kontakt, genustänk m.m.

 

8.

      

       

Mötet avslutas

Skolrådets representanter bestämmer att från höstterminen 2015 utökas skolrådet med

  

ytterligare 2 möten, ett i början av terminen och ett i slutet efter att föräldramöten hunnit hållas.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6