MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrasamverkan

Slagstaskolans föräldrasamverkan.

Då samarbetet mellan hem och skola är oerhört viktigt för att våra elever ska ha de bästa förutsättningar för utveckling både socialt och kunskapsmässigt så vill vi nu pröva en annan typ av föräldrasamverkan. Den gamla lokala styrelsen tog som sista uppdrag att dra upp riktlinjer för hur denna ska se ut.

På varje föräldramöte har det under den tidiga hösten utsetts en ordinarie representant och en suppleant till det som vi nu kommer att kalla skolråd. Detta består i huvudsak av de ordinarie representanterna i varje klass tillsammans med rektor. Utifrån frågeställningens art bjuder vi sedan in personal eller elever vid behov. Skolrådet kommer att hållas i mitten av terminen både höst och vår.

Alla valda representanter kommer att ingå i en mailgrupp där vi tillsammans kan sätta den dagordning som är aktuell i ett samråd mellan skola och föräldrar..

Under många år har det på Slagstaskolan funnits en politiskt organiserad lokal föräldrastyrelse, denna har engagerat drivit många frågor tillsammans med personal och skolledning. Sedan skollagen skrevs om 2011 så har inflytandet från föräldrastyrelsen minskat exempelvis vad det gäller organisation och ekonomi. Utifrån denna bakgrund samt en enkät som i vintras gick ut til samtliga föräldrar på Slagstaskolan så beslutade styrelsen att begära entledigande från sina förtroendeuppdrag i maj. Beslut togs av Barn- och Utbildningsnämnden den 17 juni 2014

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6