MENY
Eskilstuna kommun

Slagstaskolan

Slagstaskolan (3) webb

Slagstaskolan är en grundskola med cirka 75 anställda och ungefär 540 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är belägen fem kilometer nordväst om Eskilstuna centrum på vägen mot Torshälla.

Slagsta är ett bostadsområde med blandad bebyggelse av flerfamiljshus, radhus och villor. De flesta av våra elever går vidare till årskurs 7 på Årbyskolan eller Gökstensskolan beroende på vilket upptagningsområdet barnet bor i.

Klasserna är sammansatta i arbetslag från förskoleklass till sexan. I dagsläget har vi tre parallellklasser i varje årskurs med runt 25 elever per klass. Skolan har även fyra fritidshem; Stjärnfallet, Asteroiden och Regnbågen som alla tar emot elever från förskoleklass till årskurs två samt Kometen som tar emot alla våra treor och som också erbjuder öppen verksamhet.

I vår pedagogiska verksamhet arbetar vi utifrån de nationella styrdokument och mål som gäller för grundskolan. Detta innefattar även att arbeta med normer och värden, trygghet och studiero samt elevers inflytande och delaktighet i utbildningen. Det är viktigt att arbeta med både kunskapsutveckling och social utveckling för att rusta våra elever inför en framtid.

I skolan finns tillgång till Elevhälsa med skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och fritidspedagog. Skolans elevhälsa leds av rektor tillsammans med biträdande rektor. På skolan finns också till gång till speciallärare, studieverkstad och svenska som andraspråk. Matematikverkstaden arbetar med elevers matematikinlärning på ett kreativt och inspirerande sätt.

Slagstaskolan har en lång historia av föräldrasamverkan. I skolrådet deltar alla klassrepresentanter samt skolledning, personal och elever utifrån behov.

I skolans lokaler har Kultur- och Fritidsförvaltningen ungdomsgård tre kvällar i veckan.

Välkommen med dina frågor och funderingar om vår skola!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.