MENY
Eskilstuna kommun

Policydokument

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Skolan ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Våra ordningsregler för Skogstorpsskolan

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Ordningsregler

Vår handlingsplan för elevfrånvaro

För att tillgodose behovet av utbildning finns ett politiskt mål att frånvaron ska minskas.

Handlingsplan_frånvaro

Handlingsplan mot droger

Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och narkotikamissbruk.

Handlingsplan_mot droger

Vårt förväntansdokument

Vi vill att varje barn ska känna trygghet och trivsel i skolan. För att lyckas med detta behöver vi hjälpas åt; elever, vårdnadshavare och personal. Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas. Därför ber vi er att ni tar del av de förväntningar vi har och pratar om dem hemma.

Förväntansdokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9