MENY
Eskilstuna kommun

Skapande skola

Skapande skola finansieras av Svenska kulturrådet för att läsa mer besök deras hemsida, www.kulturradet.selänk till annan webbplats

Mål/syfte

Skogstorpskolan har ansökt och beviljats statliga medel för att utöka och fördjupa kulturella och konstnärliga uttryck på skolan. Vi har kulturrepresentanter i årskurserna F-9; dessa ingår i kulturråd som leds av olika ämneslärare. Kulturrådet träffas några gånger per termin för att besluta om hur de vill nyttja kulturbidraget och hur de vill lägga upp arbetet kring de olika kulturevenemangen. Utifrån idéer från lärarhåll ges eleverna möjlighet att vara med och utforma aktiviteter och planera kulturarbetet på skolan. Tanken är att alla våra klasser ska ta del av kulturella inslag och koppla dem till skolämnena. I de yngre åldrarna genomförs arbeten tillsammans med utomstående kulturella aktörer såsom konstnärer, dramapedagoger och författare. Dessa inslag är knutna till undervisningen i ämnena matematik, musik, bild, svenska, SO och NO.  

Vi hoppas och tror att Skapande skola-projektet genererar genuint intresse för kultur och leder till att kulturlivet känns som en naturlig och återkommande del av skolans arbete. Vi kan se att elever som har möjlighet att ta del av det kulturella utbudet inspireras och tilltalas av de aktiviteter som vi, tack vare bidraget, har möjlighet att erbjuda dem. En del insatser är påtagligt språkutvecklande och ger eleverna tillfälle att testa andra uttrycksätt och elaborera med språket. 

Att kunna ta del av kulturarvet är en tillgång som berikar människan själ och vidgar dennes vyer. Våra värderingar förmedlas med hjälp av kulturarvet som kommer från skönlitteratur, film, konst och teater. Vi ser det som ovärderligt att våra elever någon gång under sin högstadietid får uppleva en teaterföreställning eller se en utställning på ett museum.   

Elevernas utvärderingar av de realiserade aktiviteterna visar på stor uppskattning och nyvunnen nyfikenhet kring en del kulturella uttryck och våra lärare finner det av stor vikt att kunna koppla det kulturella arbetet som utförs i skolan med ”världen utanför”.

  

Skapande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9