MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrasamverkan

Eftersom vår uppfattning är att ett gott samarbete med elevernas föräldrar är en absolut förutsättning för att lyckas i arbetet med barnen arbetar vi systematiskt med att öka föräldrarnas delaktighet i skolans arbete. Genom att ihärdigt och målmedvetet påverka föräldrarna att besöka skolan skapar vi en bättre förståelse hos föräldrarna för hur arbetet i skolan bedrivs och kan därigenom få till stånd en bättre dialog mellan skolans personal och elevernas föräldrar. Vi strävar mot att föräldranärvaro i skolan skall bli en naturlig företeelse utifrån målsättningen att varje förälder skall besöka sitt barn i skolan minst en gång per termin från förskolan till skolår 9. Föräldrar bjuds in till utvecklingssamtal en gång per termin. Det formella föräldrainflytandet utövas främst i våra skolråd.
Skolan anordnar också stormöten runt olika frågor ett par gånger per termin då alla föräldrar hälsas välkomna. Syftet med dessa möten är dels att ge en korrekt information och dels att ge tillfälle till diskussion.      

Skolråd 7- 9

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9