MENY
Eskilstuna kommun

Om elevrådet

Om elevrådet

I varje klass finns ett klassråd. Här tar man upp saker som rör den egna klassen.

Varje klass har två representanter i elevrådet som tar med sig information och frågor från klassen till elevrådet. Vi sammanträder en gång per månad. Styrelsen för elevrådet har ytterligare ett möte per månad. Det finns även vuxenstöd för denna verksamhet.

Våra möten är oftast beslutsmöten då vi följer en dagordning, fattar olika beslut och protokoll förs.
Någon gång har vi så kallade arbetsmöten för att planera en speciell sak eller aktivitet. Då följs ingen dagordning och inget protokoll förs men däremot skrivs minnesanteckningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9