MENY
Eskilstuna kommun

Mål och riktlinjer

Mål

Skolan ska sträva mot att varje elev

tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
aktivt utövar inflytande över sin utbildning
utifrån sina kunskaper om demokratins principer ska utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former
utveckla sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetslivet och samhällslivet och stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön

Läraren ska

utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete
se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssättet, hur man arbetar och innehållet i undervisningen
uppmuntra de elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det
planera undervisningen tillsammans med eleverna
låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9