Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmiljö

 

Skolan är en arbetsplats som alla andra. Arbetsmiljölagen gäller för alla som går i skolan. I arbetsmiljölagen står det att alla elever har rätt till inflytande över sin arbetsmiljö och sin arbetssituation.

Skolan ska ge förståelse för vad arbetsmiljö kan vara och uppmuntra dem att säga till om sådant de inte tycker är bra, till exempel att en spik sticker ut på ett lekredskap på skolgården, att ljudnivån är för hög eller vad man kan göra för att ingen ska bli mobbad. Synpunkter ska kunna framföras när som helst, men eleverna har också rätt att vara med i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

Om problemen är akuta, det vill säga om det är risk för olyckor eller om miljön är direkt farlig, bör man omedelbart vända sig till rektorn.

 Mer information:
 På Arbetsmiljöverkets skolwebb kan man läsa mer om arbetsmiljölagen, elevskyddsombud och arbetsmiljön i skolan. Här finns också tips på hur man kan arbeta för att förbättra skolmiljön.
www.av.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.