MENY
Eskilstuna kommun

Elevdemokrati

Det är viktigt för oss att ha engagerade elever med stort intresse, ansvar och
inflytande över de egna studierna, undervisningen och skolan som helhet.
Arbetet för att nå detta måste därför alltid fortgå.
Varje klass träffas därför regelbundet varje vecka och har klassråd. Klassen
har sedan två representanter i elevrådet som har till uppgift att tillvarata
elevernas intressen. Elevrådet och elevrådsstyrelsen har möten varje månad.
Elevrådet utser även elevskyddsombud.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9