Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Elevdemokrati

Det är viktigt för oss att ha engagerade elever med stort intresse, ansvar och
inflytande över de egna studierna, undervisningen och skolan som helhet.
Arbetet för att nå detta måste därför alltid fortgå.
Varje klass träffas därför regelbundet varje vecka och har klassråd. Klassen
har sedan två representanter i elevrådet som har till uppgift att tillvarata
elevernas intressen. Elevrådet och elevrådsstyrelsen har möten varje månad.
Elevrådet utser även elevskyddsombud.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.