MENY
Eskilstuna kommun

Ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen. ( 1 kap. § 2 och 9)

Vad kan man påverka?
Alla som arbetar i skolan ska arbeta för att ge eleverna möjlighet till inflytande.
Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer.
Eleverna ska kunna påverka även andra saker än undervisningen, till exempel hur skolgården ska se ut, skolans ordningsregler, vad man kan göra för att ingen ska bli mobbad och att flickor och pojkar ska ha lika mycket att säga till om.

Förväntansdokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9