MENY
Eskilstuna kommun

Enkätresultat

För att få veta vad barn, elever och föräldrar tycker om kommunens förskolor och skolor genomför kommunen en digital enkätundersökning varje år. Vårdnadshavare med barn i förskola och barn i årskurs 2, 5 och 8 ges möjlighet att svara på enkäten. Eleverna i nämnda årskurser får besvara enkäten på skoltid.

De allmänna frågorna utvärderas enligt en fyrgradig skala där fyra är högst och ett är lägst. Frågorna om hur nöjda barn och föräldrar är utvärderas enligt en tiogradig skala där tio är högst och ett är lägst.

Resultatet ger ett bra underlag till hur vi kan fortsätta att förbättra och utveckla förskola och skola.

År 2016 var det första året som enkäterna genomfördes digitalt.

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 år föräldraenkäter. De svar kommuen fått in är för få för att vi ska kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgäder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Resultaten från årets elevenkät presenteras både här på kommunens hemsida och på föräldramöten.

Sammanställt resultat av elevenkäten i alla kommunens grundskolor år 2016 hittar du här:

Resultat från elevenkäter i grundskolan 2016

Resultat från elevenkäter fritidshem 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Skogsängsskolan
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Rona MacDonald
Utredare